مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده "


مدیران گروههای آموزشی

گروه فنی و مهندسی - گروه آموزشی کامپیوتر ( کارشناسی و کارشناسی ارشد) - گروه آموزشی کامپیوتر ( کاردانی ) - گروه آموزشی عمران - گروه آموزشی مکانیک - گروه آموزشی صنایع - گروه آموزشی  برق- قدرت - گروه آموزشی  برق- الکترونیک - گروه آموزشی  علوم پایه   گروه علوم ...