آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرمها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست کمسیون موارد خاصفرمهای آموزشی
تعهد نامه شرایط مربوط به معادلسازیفرمهای آموزشی
فرم تطبیق واحد معادلسازیفرمهای آموزشی
فرم درخواست معادل سازی دروسفرمهای آموزشی
فرم استشهاد محلی مفقودی اصل مدرک و گواهی موقتفرمهای آموزشی
فرم تعهدنامه مفقودی اصل مدرکفرمهای آموزشی
فرم درخواست و تصویب پروژهفرمهای آموزشی
فرم درخواست انتقال موقت ( میهمان) – تعهد نامهفرمهای آموزشی
فرم درخواست انتقال موقت(میهمان) – جهت طرح در کمیته نقل و انتقالاتفرمهای آموزشی
فرم اخذ درس و نمره به صورت معرفی به استادفرمهای آموزشی
فرم درخواست انصراف از تحصیلفرمهای آموزشی
فرم درخواست مرخصی تحصیلیفرمهای آموزشی
فرم درخواست حذف ترمفرمهای آموزشی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
آیین نامه برگزاری امتحاناتآیین نامه امتحانات
فرم درخواست شورای پژوهشیفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم شماره ۷ - برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شماره ۳ - نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – WORDفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم شماره ۳ - نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – PDFفرمهای مربوط به پایان نامه