آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرمها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی های سال ۱۳۹۲ و قبل از آنآیین نامه های آموزشی
آیین نامه برگزاری امتحاناتآیین نامه امتحانات
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
فرم درخواست حذف ترمفرمهای آموزشی
فرم درخواست مرخصی تحصیلیفرمهای آموزشی
فرم درخواست انصراف از تحصیلفرمهای آموزشی
فرم اخذ درس و نمره به صورت معرفی به استادفرمهای آموزشی
فرم درخواست انتقال موقت(میهمان) – جهت طرح در کمیته نقل و انتقالاتفرمهای آموزشی
فرم درخواست انتقال موقت ( میهمان) – تعهد نامهفرمهای آموزشی
فرم درخواست انتقال دائمفرمهای آموزشی
فرم تعهدنامه مفقودی اصل مدرکفرمهای آموزشی
فرم استشهاد محلی مفقودی اصل مدرک و گواهی موقتفرمهای آموزشی
فرم درخواست معادل سازی دروسفرمهای آموزشی
فرم تطبیق واحد معادلسازیفرمهای آموزشی
تعهد نامه شرایط مربوط به معادلسازیفرمهای آموزشی
فرم درخواست کمسیون موارد خاصفرمهای آموزشی
فرم درخواست شورای آموزشیفرمهای آموزشی
فرم اعلام پروژهفرمهای آموزشی
فرم درخواست و تصویب پروژهفرمهای آموزشی
برگه اعتراضفرمهای آموزشی