آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمهای پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شورای پژوهشیفرمهای مربوط به پایان نامه
پیشنهاد استاد راهنمافرمهای مربوط به پایان نامه
تغییر عنوان پایان نامه( در صورت تغییر عنوان)فرمهای مربوط به پایان نامه
فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل از تایید پروپوزالفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – PDFفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – WORDفرمهای مربوط به پایان نامه
آئین نامه معیار نمره مقالات مستخرج از پایان نامهفرمهای مربوط به جلسه دفاع
ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم اعلام آمادگی دفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم انصراف از نمره مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنمافرمهای مربوط به جلسه دفاع
وضعیت آموزشی قبل ازدفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
اطلاعیه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم اخذ مجوز صحافی، تأیید تدوین پایان نامه بر اساس آیین نامه نگارش و اصلاحات جلسه دفاعیهفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پایان نامه ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم درخواست پست الکترونیکی( ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)فـرمـهای فـنـاوری و اطـلاعات
فرم درخواست پست الکترونیکی( ویژه اساتید)فـرمـهای فـنـاوری و اطـلاعات
فرم درخواست تشویق مقالاتفرمهای مربوط به اساتید و هیات علمی
فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمیفرمهای مربوط به اساتید و هیات علمی