آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
وضعیت آموزشی قبل ازدفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
پیشنهاد استاد راهنمافرمهای مربوط به پایان نامه
فرم اعلام آمادگی دفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
راهنمای تصویری ایران داکفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
تغییر عنوان پایان نامه( در صورت تغییر عنوان)فرمهای مربوط به پایان نامه
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنمافرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل از تایید پروپوزالفرمهای مربوط به پایان نامه
آئین نامه صندوق رفاه دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
فرم انصراف از نمره مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – WORDفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – PDFفرمهای مربوط به پایان نامه
راهنمای پرداخت اقساط معوقهآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
راهنمای تمدید دفترچه اقساطآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پایان نامه ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
فرم درخواست وام دانشجوییفرمهای صندوق رفاه دانشجویی
راهنمای صدور تسویه حساب وام دانشجوییآیین نامه های صندوق رفاه دانشجویی
بخشنامه سنوات تحصیلی مجاز وسنوات ارفاقی دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلیبخشنامه های نظام وظیفه