آثــار تـاریـخـی شــهر

از جمله آثار این شهر : ساختمان شهربانی ، پایه های چوبی اسکله بندر تجاری ، پل چشمه کیله / پل هشت چشمه بر روی رود چشمه کیله . این پل ۱۲۳ متر طول ، شش متر عرض و هشت پایه دارد و بین سالهای ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۳ ش احداث شده است از محلات کنونی شهر، سبزه میدان ، شهسوار محله ، رمضانخیل ، پس کلایه کوچک و بزرگ و تازه آباد قابل ذکرند.

از جمله آثار قدیمی که می توان نام برد : عمارت دیوان خانه و مسجد قدیمی و قلعه پیروز در شهر خرم آباد در حدود یک کیلومتری جنوب شهر تنکابن ؛ عمارت منتظم دیوان و حمام قدیمی در آبادی گُلیجان در دو کیلومتری جنوب غربی شهر تنکابن ؛ عمارت شیخ نورالدین در آبادی نورآباد (احمدسرا) در هشت کیلومتری مغرب شهر تنکابن ؛ بقعه سیدحبیب اللّه در آبادی میانرود در ده کیلومتری جنوب غربی شهر تنکابن ؛ بقعه سیدحسین و سیدرضا در آبادی شیرود در سه کیلومتری شمال غربی شهر تنکابن ؛ بقعه دو برادران در آبادی کَچانَک در سه کیلومتری و بقعه سیدجلال در آبادی زَرَوج محله گلیجان در ده کیلومتری و بقعه میرسبحان در آبادیِ تمیجانَک در شش کیلومتری شمال غربی شهر تنکابن ؛ پلهای آجری در مسیر آبادیهای رَمَج محله ـ کچانک و نسیه محله ـ فقیه محله و روستای بُرامسر؛ مسجد علامه ؛ مدرسه سلیمانیه می باشد .

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۳۹۶