مدیر دانشجویی و فرهنگی

 

 

نام : سمانه

نام خانوادگی : حسین پوریان

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای معماری

پست الکترونیک : hoseinporian@aihe.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۸