امور پژوهشی

این عنوان دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام وظایف مربوط به فعالیت‌های پژوهشی در زمینه پیگیری و نظارت، بررسی و

اظهارنظر، تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط و تهیه گزارشات را تحت نظارت مدیران برعهده دارند.

شرح وظایف و مسئولیتها :

 •  بررسی روند اجرای طرح‌های پژوهشی داخلی

 •  انجام امور مربوط به پایان نامه ها

 • انجام مطالعات و پیگیری امور مربوط به نیازسنجی

 • انجام پیگیری‌های مربوط به فراهم نمودن زمینه بهره‌برداری از نتایج طرح‌های تحقیقاتی

 • بررسی و اظهارنظر در مورد سازماندهی و تشکیلات پژوهشی

 • برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها و گردهمایی‌ها و ...

 • برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های علمی و تخصصی

 • بررسی طرح‌های پیشنهادی پژوهشی

 • نظارت و پیگیری قراردادهای پژوهشی و خدمات تخصصی

 • مستندسازی فعالیت‌های پژوهشی و خدمات تخصصی

 • تهیه و تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های پژوهشی

 • نظارت بر اجرای بخشنامه‌ها،‌آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی

 • تهیه گزارش کارشناسی و ادواری حسب مورد

 • مستند سازی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی

 • محاسبه داوری و گزارش طرح ها و صدور حکم داوری داوران

 • تدوین و تنظیم اهداف خرد و درصد پیشرفت برنامه استراتژیک

 • به روز رسانی اطلاعات پژوهشی مندرج در وب سایت دانشکده

 • جمع آوری محصولات حاصل از فعالیتهای پژوهشی جهت ایجاد نمایشگاه

 • تهیه گزارش فعالیتهای پژوهشی جهت محاسبه حق تمام وقتی اعضاء هیات علمی

 • انجام امور مربوط به عملکرد مالی طرح های پژوهشی (پیگیری – تسوبه حساب و ...)

 • بررسی مدارک پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان و امتیاز دهی جهت انتخاب پزوهشگر برتر

 •             انجام امور مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و MPH (ارائه فرم - مشاوره – برگزاری جلسه و ...)

 • انجام مکاتبات مربوط به معرفی دانشجو جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و مکاتبات اداری و امور جاری معاونت

 • تهیه گزارش عملکرد از فعالیتهای پژوهشی بر اساس شاخصهای پژوهشی مورد نظر معاونت پژوهشی موسسه

 

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۸