دفتر چه تلفن دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
ردیفنام واحدداخلی
1تلفن خانه101
2فکس104
3واحد مالی105
4واحد فناوری اطلاعات106
5کارشناس پژوهش و فناوری108
7واحد حراست110
8نگهبانی111
9واحد کنترل کلاس112
10کارشناس آموزشی گروه برق113