تاسوعای حسینی

۰۸ شهریور ۱۳۹۹

تاسوعای حسینی- انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم
روز سینما

۲۱ شهریور ۱۳۹۹

 روز سینما- حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی