نخستین دوره مسابقات سازه های ماکارونی

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۲ دســتاورد هـای پـژوهـشی
تعداد بازدید:۴۶۶۲
نخستین دوره مسابقات سازه های ماکارونی در موسسه آموزش عالی آیندگان به همت معاونت پژوهش و فناوری، دکتر فائزه نجاتی، در روزهای سه شنبه
نخستین دوره مسابقات سازه های ماکارونی

به گزارش روابط عمومی

نخستین دوره مسابقات کشوری تحت عنوان سازه های ماکارونی که با همت معاونت پژوهش و فناوری، دکتر فائزه نجاتی، همکاری ایران خرپا و به میزبانی موسسه آموزش عالی آیندگان برگزار شد.