برگزاری اولین کارگاه اشتغال و کارآفرینی در ورزش

۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۹ دسـتاورد هـای آمـوزشـی
تعداد بازدید:۴۵۹۸
با توجه به اینکه ورزش کردن برای سلامتی بدن لازم و مفید بوده و جز نیازهای اولیه انسان در زندگی است، می توان با تامین زیرساخت ها در این
برگزاری اولین کارگاه اشتغال و کارآفرینی در ورزش

 با توجه به اینکه ورزش کردن برای سلامتی بدن لازم و مفید بوده و جز نیازهای اولیه انسان در زندگی است، می توان با تامین زیرساخت ها در این حوزه، جدای از تامین سلامت شهروندان اقدام به اشتغال زایی کرد. یکی از راههای آشنایی با نحوه اشتغال زایی برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی است. در این راستا موسسه آموزش عالی آیندگان اقدام به برگزاری کارگاه نموده است.