ششمین نشست تخصصی گروه عمران ۳۰ آبان ۹۸

۰۳ آذر ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۵ دســتاورد هـای پـژوهـشی
تعداد بازدید:۱۹۳۹
ششمین نشست تخصصی گروه عمران تحت عنوان "بررسی تاخیرات پروژه و محاسبه آن" با حضور اساتید، مهندسین و دانشجویان این رشته روز پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ در سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی آیندگان برگزار شد.
ششمین نشست تخصصی گروه عمران ۳۰ آبان ۹۸

ششمین نشست تخصصی گروه عمران تحت عنوان "بررسی تاخیرات پروژه و محاسبه آن" با حضور اساتید، مهندسین و دانشجویان این رشته روز پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ در سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی آیندگان برگزار شد.