تجلیل از برگزیدگان مسابقه نما ساختمان

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۲ دســتاورد هـای پـژوهـشی
تعداد بازدید:۱۹۸۸
مسابقه طراحی نمای ساختمان شماره دو موسسه آموزش عالی آیندگان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ در محل دانشگاه برگزار شد. جلسه نقد و بررسی آثار روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در سالن اجتماعات موسسه برگزار و طی آن به آثار برگزیده جایزه نفیسی اعطا شد.
تجلیل از برگزیدگان مسابقه نما ساختمان

مسابقه طراحی نمای ساختمان شماره دو موسسه آموزش عالی آیندگان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸ در محل دانشگاه برگزار شد. جلسه نقد و بررسی آثار روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در سالن اجتماعات موسسه برگزار و طی آن به آثار برگزیده جایزه نفیسی اعطا شد.